Reklamace, Reklamační řád a postup

1. Pokud zjistíte jakýkoliv problém, pořiďte alespoň jednu digitální fotografii vady a odešlete ji jako přílohu.
2. Závadu tedy můžete oznámit elektronickou poštou, ale i telefonicky nebo rovnou v místě prodeje.
3. Uplatníme reklamaci s přiloženou fotodokumentací vady zasláním e-mailu na adresu info@limacorporation.cz, předmět reklamace.
4. Pokud to povaha vady umožňuje, můžete výrobek užívat dál, dokud vám nebude dodán nový díl nebo výrobek.
5. Pak tento původní díl nebo výrobek si převezmeme, není-li sjednáno jinak.

Pokud jste se rozhodli pro některý z produktů společnosti Lima Corporation s.r.o., jsme samozřejmě rádi a chceme, aby vám dobře a dlouho sloužil. Kvalitu výroby a řízení se proto snažíme kontrolovat průběžně, ale i když jsme velmi důslední, přeci jen se může stát, že nám něco unikne. V takovém případě se na nás neváhejte obrátit v rámci reklamačního řízení. Jestliže je vaše reklamace oprávněná, můžeme vás ujistit o rychlém a seriózním vyřízení, které můžete nárokovat kdykoliv i z pohodlí vašeho domova. Máte-li pocit, že zakoupený výrobek nefunguje správně, nemá požadovanou barvu podle objednávky nebo na něm najdete jiné vady, informujte o tom personál prodejního místa. Dnes už není žádný problém reklamovat e-mailem na kontaktní adresu E-shopu. Nebo můžete na prodejní místo jednoduše zatelefonovat a poradit se o dalším postupu. Na uplatnění reklamace máte dost času. Kupř. při reklamaci položek E-shopu stačí pořídit alespoň jednu digitální fotografii vady a odeslat ji prodejci. Výrobek pak můžete nadále užívat (pokud to charakter vady dovolí), dokud se váš nárok nevyřeší. Tedy nemusíte nikam nic nosit či převážet. Stačí vadu zdokumentovat a vše ostatní zařídíme. Pokud si myslíte, že je nutná naše návštěva u Vás doma, obraťte se přímo na naše prodejní místo a dohodněte si termín, kdy se na závadu přijdeme podívat. Kdyby se vyskytl problém již při převzetí zboží (v prodejně nebo při dodání domů), fotodokumentaci za vás může vyřídit prodejce a samozřejmě ani v tomto případě nepozbýváte nároku na užívání výrobku do doby vyřešení žádosti.

Vrácení zboží
Zaslané zboží můžete bez udání důvodu vrátit do 14 dní od jeho převzetí (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 53 odst. 7). Toto ustanovení se však vztahuje pouze na zaslané zboží, nikoliv na zboží zakoupené nebo zkoušené osobně v provozovnách našich partnerů nebo na objednávky uzavřené nebo modifikované přímo v provozovně prodejce. Zároveň podotýkáme, že předpis se týká výhradně koncových spotřebitelů. Nakupujete-li u nás v rámci své podnikatelské činnosti, na odstoupení od smlouvy se pak vztahují ustanovení obchodního práva. Pokud se rozhodnete zboží ve 14denní lhůtě vrátit, pro bezproblémové vyřízení a navrácení kupní ceny postupujte prosím dle níže uvedených kroků. Lhůta na vrácení zboží rozhodně neznamená lhůtu pro testování zboží.

Odpovědnost za vady, zboží a záruka
Při doručení zboží si zkontrolujte zejména neporušenost originálního obalu. Pokud by byl jakkoliv mechanicky narušen, vždy před podepsáním přepravního listu požadujte překontrolování rozbaleného zboží. V případě, že zjistíte poškození zboží pod porušeným obalem, odmítněte jej převzít. Jestliže obal výrobku není nijak porušen a zjistíte poškození až při rozbalení zboží, neprodleně kontaktujte svého prodejce. Bude vám nabídnuta sleva úměrná poškození nebo výměna zboží za bezvadné. Odpovědnost za vady zboží i jeho záruka se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, obchodního zákoníku a dalšími relevantními právními předpisy ČR.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Vyhrazujeme si právo neakceptovat objednávku či její část, pokud se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena od subdodavatele. Za těchto okolností bychom vás neprodleně kontaktovali a dohodli bychom se na dalším postupu. Pokud by byla cena za zboží uhrazena předem, bude tato částka převedena zpět na účet nebo adresu zákazníka, a to v nejkratším možném termínu.