Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě na stránkách www.limacorporation.cz . Obchodní podmínky určují práva a povinnosti Dodavatele a Kupujícího a řídí se právem České republiky.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

V našem e-shopu můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu na naší adrese. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atd. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a řádně vybavené českými návody. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce. K objednanému zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží jako dodací a záruční list.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 48 hodin, potvrzení o obdržení objednávky pošleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit bez udání důvodu a to telefonicky, či e-mailem. Uveďte pouze číslo objednávky, jméno, email a případně druh zboží.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele e-shopu:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část a odstoupit od smlouvy v těchto případech:

● zboží se již nevyrábí nebo nedodává

● zboží je dlouhodobě nedostupné

● cena zboží se zvýšila o více než 10 % nebo byla chybně stanovena

V případě, že tato situace nastane, bude kupující informován o této skutečnosti prodávajícím, a to buď e-mailem nebo telefonicky.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující (fyzická osoba) má dle zák. č. 367/2000 právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů
od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Zašlete nám zboží s písemnou zprávou obsahující informaci o odstoupení od smlouvy. Pro kladné vyřízení Vašeho odstoupení od smlouvy musí být splněno:

● Zboží musí být kompletní, nepoškozené ani jinak znehodnocené, v originálním nepoškozeném obalu

● musí být přiložen originální doklad o koupi

● Vždy prosím zboží dobře zabalte do igelitu nebo papíru, aby nedošlo ke zničení či polepení originálního obalu.

Zboží posílejte na adresu: Lima Corporation s.r.o., Svárovec 1227, 763 02 Zlín 4. Nikoliv jako dobírku!

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek neakceptujeme odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího (kupujícího) zpět.

6) POŠTOVNÉ A BALNÉ, ZPŮSOBY PLATBY

Objednané zboží zasíláme Českou poštou, balné neúčtujeme. Zboží lze zaplatit bankovním převodem nebo dobírkou při převzetí.

Cena poštovného při platbě převodem je 49 Kč (jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky). Cena poštovného při dobírce je 89 Kč. Po odeslání zboží vás budeme informovat emailem.

7) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 3 do 10 dnů, není-li uvedeno jinak. Veškeré zboží v našem e-shopu je skladem. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby) k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
 2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu
  s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným
  v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými
  v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

Postup při reklamaci:

● informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem

● zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

● do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu

● Přiložte k balíčku doklad o koupi

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje neposkytneme v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vážíme si Vaší důvěry, a proto budeme Vaše osobní data chránit před zneužitím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby.

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře.

Zákony a předpisy:
– zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
– zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Bankovní spojení:

2603078359/0800

11) Závěrečné ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, lze je také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS). Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde (www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/). Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme spotřebiteli nejdříve využít kontakt (www.limacorporation.cz/kontakty) na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.